Universidade de Vigo
Cabeceira

Listados de distribución de listas.uvigo.es

A continuación amósanse tódolos listados de distribución públicos de listas.uvigo.es. Délle co rato ó nome dun determinado listado para obter máis información sobre dito listado, para subscribirse a él, borrarse ou trocar as preferencias da súa subscripción. Para visitar a páxina dun listado que non se anuncia, abra unha URL parecida a ésta, pero cun "/" seguido polo nome do listado.

 

Os administradores de listados poden visitar a páxina xeral de administración de listados para atopar a interfaz de xestión do seu listado.

 

Se ten algún problema usando os listados, faga o favor de poñrse en contacto co servizo de atención ó usuario.

 

Pode consultar o manual de usuario de mailman nesta páxina
Se é o administrador ou moderador dunha lista de correo pode consultar o manual de administrador nesta páxina
Se vostede dispón dunha conta de correo no dominio @uvigo.es pode acceder as súas suscripcións premendo aquí.

268 listas de correo atopadas

Lista

Descripción

10kmComunicación corredores carreira 10 km Cidade Universitaria
aedeanLista de correo para socios/as de AEDEAN (Asociacion Española de Estudios Anglonorteamericanos)
afiliadosugtLista de afiliados do Sindicato
aippLista de correo da Asociación de Investigadores Parga Pondal
alumnadofcceeEstudantes da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee1ecoEstudantes do 1º curso da Licenciatura en Economía da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee1gadeEstudantes do 1º curso do Grao en Ade da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee1gecoEstudantes do 1º curso do Grao en Economía da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee1ladeEstudantes do 1º curso da Licenciatura en Ade da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee2ecoEstudantes do 2º curso da Licenciatura en Economía da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee2gadeEstudantes do 2º curso do Grao en Ade da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee2gecoEstudantes do 2º curso do Grao en Economía da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee2ladeEstudantes do 2º curso da Licenciatura en Ade da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee3ecoEstudantes do 3º curso da Licenciatura en Economía da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee3gadeEstudantes do 3º curso do Grao en Ade da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee3gecoEstudantes do 3º curso do Grao en Economía da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee3ladeEstudantes do 3º curso da Licenciatura en Ade da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee4ecoEstudantes do 4º curso da Licenciatura en Economía da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee4gadeEstudantes do 4º curso do Grao en Ade da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee4gecoEstudantes do 4º curso do Grao en Economía da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee4ladeEstudantes do 4º curso da Licenciatura en Ade da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee5ecoEstudantes do 5º curso da Licenciatura en Economía da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnadofccee5ladeEstudantes do 5º curso da Licenciatura en Ade da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Vigo
alumnos.etoAlumnos da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
alumnoseueevLista para información ós alumnos da Escola Universitaria de Estudos Empresariais.
alumnosmciAlumnos de Máster en Comercio Internacional
alumnosmpymesAlumnos de Máster de PYMES
area_emprego-ciencias_saudeBúsqueda de emprego para: Fisioterapia e Enfermería
area_emprego-cientificoBúsqueda de emprego para: Bioloxía, Química, CC. do Mar, Física, CC. Ambientais, e Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
area_emprego-humanidades_1Búsqueda de emprego para: Xeografía e Historia, e Belas Artes
area_emprego-humanidades_2Búsqueda de emprego para: Filoloxías, Estudos de Galego i Español, e Traducción e Interpretación
area_emprego-tecnoloxiasBúsqueda de emprego para: Enxeñarías impartidas na UVigo
area_emprego-xuridicosocial_1Búsqueda de emprego para: ADE, Economía, Comercio, CC.Empresariais, e Consultoría e Xestión de Información
area_emprego-xuridicosocial_2Búsqueda de emprego para: Dereito e Relacións Laborais
area_emprego-xuridicosocial_3Búsqueda de emprego para: Mestres/as, Educación Social, Traballo Social, Psicopedagoxía e CC. da Actividade Física e do Deporte
area_emprego-xuridicosocial_4Búsqueda de emprego para: Turismo, Xestión e Admon. Pública, Comunicación Audiovisual, e Publicidade e RR.PP.
areaempregoLista para comunicaciones relacionadas con el Área de Emprego
asociacioncucoLista de distribución da Asociación estudiantil "Comité Universitario do Campus de Ourense CUCO"
asociadosuvigoLista de distribución para a comunicación entre o profesorado asociado dos tres campus da Universidade de Vigo
aticLista de correo para membros do ATIC
atlantticDifusión atlanTTic
atletismo-infoLista de distribución do equipo de atletismo da UVigo
auLista de simpatizantes de AU
avisosLista de difusión de avisos de interés da Universidade de Vigo
avisos_microscopiaLista de distribución de avisos de interés para os usuarios do Servizo de Microscopía.
biblio-traduccionLista de correo para o Grupo de Investigación Biblioteca de Traducción
bibliotecasLista de correo para as Bibliotecas da Universidade de Vigo
bioprocesosGrupo de la Universidad de Vigo inserto en el departamento de Ingeniería Química
bolsasInfo de convocatorias de bolsas
c01Lista de correo do departamento C01
c02Lista de correo do departamento C02
c03Lista de correo do departamento C03
c04Lista de correo do departamento C04
c05Lista de correo do departamento C05
c06Lista de correo do departamento C06
c07Lista de correo do departamento C07
c09Lista de correo do departamento C09
c10Lista de correo do departamento C10
c11Lista de correo do departamento C11
c12Lista de correo do departamento C12
cactiLista de correo para persoal do CACTI
campusdaaugaCampus da Auga
campusourenseLista de correo institucional do Campus de Ourense
cdt12Lista de correo do grupo CDT12 do departamento T12
ceerLista de correo do Centro de Estudios da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal (CEER)
ciclo_integrado-pr.maioresCiclo Integrado do Programa de Maiores da Universidade de Vigo
ciclo_intensivo-pr.maioresCiclo Intensivo do Programa de Maiores da Universidade de Vigo
cienciasLista de distribución de información relativa ó ámbito científico na Universidade de Vigo
cienciasdomarLista de correo da Facultade de Ciencias do Mar
cienciassociaisLista de correo da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicacion
cig-pdicig-pdi - Delegados/as e afiliación da CIG na sección sindical de PDI
cig.uvigoLista da Confederación Intersindical Galega (CIG) da Universidade de Vigo
cinaCongreso Interdisciplinar del Agua/ Interdisciplinary Water Congress
cinbioNovas e eventos do CINBIO (Centro de Investigacións Biomédicas da UVigo)
cinbio-congresoInvitación al Congreso Anual de CINBIO
citiLista de distribución do CITI
clusterhumCluster de Humanidades
cnl_eemeLista de información relacionada coa Comisión de Normalización Lingüística da E.T.S.E. Minas
colectivosnacionalistasForo dos colectivos nacionalistas
coloidesLista de avisos para o grupo de Química Física 1
com.acad.ieciComisión Academica Máster IECI
comdistLista de correo para membros do grupo COMDIST
comitesvigoLista dos Comités, asociación estudantil que loita por un ensino público, galego, democrático e de calidade
companheirospasPAS Claustrales de CCOO
comunidadeLista de discusión xeral para toda a Universidade de Vigo. Subscripción aberta só a enderezos de correo da Universidade de Vigo.
congresodocenciauniversitariaCINDU
cons-bioLista de correo da Rede Galega de Conservación da Diversidade Biolóxica
conserxerias[sen descripción]
coord_telgalLista de coordinación de la red TelGalicia
cpdilouLista do Comite de PDI Laboral de Ourense
ctsCTS e ensino das ciencias
daminasLista para a distribución de los representantes de alumnos de la E.T.S.E. de Minas
deiaDistribution list for the PhD programme in Advanced English Studies
deportesComunicación das novidades da Área de Benestar, Saúde e Deporte
depygLista do Servizo 'determinación Estructural, Proteómica y Genómica'
det-invLista xeral do persoal investigador do Depto. de Enxeñería Telemática.
det-pdiLista xeral do PDI do Depto. de Enxeñaría Telemática
didesAlumnado do Mestrado DIDES
dircendecLista de correo para Directores de Centro e Decanos
dirdeptosLista de correo para Directores de Departamento
distctaeLista de distribución pública de información del Comité Técnico, de Acreditación y Evaluación del Capítulo Español de la Education Society del IEEE
dma1Membros do Depto. de Matemática Aplicada I da UVigo
dma1-invInvestigadores do Depto. de Matemática Aplicada I da UVigo
dma1-pdiPDI do Depto. de Matemática Aplicada I da UVigo
dma2Membros do Depto. de Matemática Aplicada II da UVigo
dma2-invPersoal investigador do depto DMA2
dma2-pdiPDI do depto DMA2
doc_tic_advisorsLista de los directores de tesis del programa de doctorado Doc_TIC
doc_tic_studentsLista de los alumnos del programa de doctorado Doc_TIC
duviLista de distribución de avisos do Diario da Universidade de Vigo (DUVI)
dx7Lista de correo del grupo de investigación DX7
ecocostGrupo de Investigación en Ecoloxía Costeira
ecoflorGrupo de Trabajo sobre Ecologia y Evolucion Floral (ECOFLOR)
educacion.editoraLista de correo de Educación Editora
edusocialLista para comunicación co alumnado do centro matriculado no Grao de Educación Social
eei.alumnosLista para os alumnos da EEI
eei.egresadosLista para os egresados da Escola de Enxeñería Industrial
eei.pasLista para o PAS da EEI
eei.pdiLista para o PDI da EEI
egresados-fftLista de correo para egresados da Facultade de Filoloxía e Traducción
elc-listEnglish Linguistics Circle
elingPrograma de doutoramento Estudos Lingüisticos
eme.alumnadoComunicación co estudantado da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
eme.egresadosEgresados da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
ephyslabLista de uso xeral para a comunicación do EPhysLab
eq-ourenseLista de correo do grupo EQ-OURENSE do departamento T04
erasmuspropios1819Erasmus da Universidade de Vigo 2018-19
ernma-invInvestigadores do Depto. ERNMA
ernma-pdiPDI do Depto. ERNMA
esei-seguridadLista de correo do grupo de Seguridade da Escola Superior de Enxeñería Informática
eueeLista de correo da Escola Universitaria de Estudos Empresariais de Vigo
expouniversitasForum de Innovacion e Investigacion Universitaria
fcced_ccafdAlumnado do Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
fcced_dipAlumnado do Mestrado Interuniversitario de Dirección Integrada de Proxectos da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
fcced_eiAlumnado do Grao en Educación Infantil da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
fcced_epAlumnado do Grao en Educación Primaria da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
fcced_masdeAlumnado do Mestrado Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
fcced_muneaeAlumnado do Mestrado Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
fcced_pdi[sen descripción]
fcced_secundariaAlumnado do Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
fceeLista para profesores da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
fcetouMembros da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
fftLista de correo da Facultade de Filoloxía e Tradución
filingAlumnado e egresados/as en Estudos Ingleses na UVigo
funbibColectivo de funcionarias e funcionarios de biblioteca da universidade
gaeltLista do Grupo de Análise e Estudo da Literatura e da Tradutoloxía
gedefaLista de correo do Grupo de Enxeñería de Deseño e Fabricación
gqcLista de correo del grupo de Química Coloidal
gradoeeLista para a distribución para os alumnos de Grao en Enxeñería da Enerxía da E.T.S.E. de Minas
gradoermeLista para a distribucion para os alumnos de Grao en Enxeñeria de Recursos Mineiros e Enerxéticos da E.T.S.E. de Minas
graduadoscomercioLista de correo de graduados en comercio
grisLista de correo do grupo de investigación GRIS
h01Lista de correo do departamento H01
h02Lista de correo do departamento H02
h03Lista de correo do departamento H03
h04Lista de correo do departamento FIFA
h05Lista de correo do departamento H05
h06Lista de correo do departamento H06
h07Lista de correo do departamento H07
h08Lista de correo do departamento H08
h09Lista de correo do departamento H09
historia_america_uvigoLista de correo Historia de America da UVigo
idaesglobalLista para pdi e alumnado do programa de doutoramento IDAES
ieaLista de correo do Instituto de Electrónica Aplicada
iedistLista de correo para temas relativos a Informática Educativa
iesgaliciaInstitutos de Educacion Secundaria de Galicia
imasdLista de correo destinada ós investigadores da Universidade de Vigo. (Únicamente enderezos no dominio uvigo.es)
incomingstudents1819Erasmus da Universidade de Vigo 2018-19
infantil-ouLista para comunicación co alumnado do centro matriculado no Grao de Educación Infantil
infoalumnadoLista con información para futuros alumnos sobre acceso, preinscripción, matrícula, bolsas
infoavisos-xshInformacion do SAUM para o Ámbito XSH
infodereitoLista de correo Infodereito Actividades académicas e extraacadémicas da Facultade de Dereito do Campus de Ourense
inforedeLista de avisos e alertas de Informática e Comunicacións
informacionalumnosLista da Sección de Información para comunicación de información de interese para o alumnado da Universidade de Vigo
informaciondoctoradoLista xeral de interese para alumnos matriculados en programas de doutoramento
informacionmasterLista xeral de interese para alumnos matriculados en másters da Universidade
informacionprimeroLista da Sección de Información para comunicación de información de interese para o alumnado de primeiro curso
ingminasLista para a distribución para os alumnos de Enxeñería de Minas da E.T.S.E. de Minas
inorganicaLista de correo da Área de Química Inorgánica
interdisciplinary_fisheries_seminarInformation about ficheries seminar program
internacionalpracticasInformación sobre convocatorias de prácticas en empresas internacionais.
isriLista de correo do Proxecto ISRI
javaLista de discusión sobre a linguaxe de programación JAVA
laboratoriobioprocesosCorreo interno para los miembros del laboratorio de bioprocesos para asuntos que estrictamente atañan al entorno del laboratorio que compartimos
lista.ceuviEstudiantes membros do CEUVI
lista_sonitumLista de correo de Sonitum - Ingeniería Acústica
listaugtLista de simpatizantes sindicato
lvtc-listDistribution list of the research group Language Variation and Textual Categorisation (LVTC)
masterprlLista de distribución con información relevante y ofertas de empleo orientada o los egresados y actuales alumnos del máster en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Vigo.
metapopMail list for Metapop users
microscopiacactiLista de correo para persoal do servicio de microscopia do C.A.C.T.I.
minas_mobilidadeInformacion relativa aos programas de intercambio e axudas a mobilidade estudiantil e de profesorado da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxia
mulleres8mColectivo Mulleres da UVigo polo 8 de marzo
norlinLista de correo para discusión sobre normalización lingüística na Universidade de Vigo
ou_invLista de correo destinada a os Investigadores do Campus de Ourense
pargapondalLista de Investigadores Parga Pondal da Universidade de Vigo
pasLista para membros do Persoal de Administración e Servicios da Universidade de Vigo
pdiLista para Persoal Docente e Investigador da Universidade de Vigo
pdi-pontevedraInfo para PDI de Pontevedra
postdocsContratados postdoctorales de la UVigo
pr.maiores.poPrograma Maiores - Campus de Pontevedra
primaria-ouLista para comunicación co alumnado do centro matriculado no Grao de Educación Primaria
prof_visitantesLista para discusion e intercambio de informacion para profesores visitantes da Universidade de Vigo
pumukitLista de correo de desarrolladores y usuarios de la plataforma PUMUKIT
red.biotec.frutalesRed temática de Cultivo in Vitro y Transformación Genética de Especies Frutales
red.ceseiRed Temática del Capítulo Español de la Sociedad de la Educación del IEEE
redelistaLista de correo interna do grupo de investigación REDE
reecLista de correo da Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias
refieduRevista de Formación e Innovación Educativa
ryc-uviLista de correo dos investigadores Ramón y Cajal na Universidade de Vigo
saudarteSaudArte dende o Green Campus
sec-centrosLista de correo das Secretarías de Centros da Universidade de Vigo
sec-depLista de correo das Secretarías de Departamentos da Universidade de Vigo
seinvLista de correo para membros dos Servicios Informaticos de Investigacion (SEINV)
semanacampusaugaForum Innovación/ Semana Campus Auga
sgameLista para participantes en Savings Game
siecSIEC
t01Lista de correo do departamento T01
t02Lista de correo do departamento T02
t03Lista de correo do departamento T03
t04Lista de correo do departamento T04
t05Lista de correo do departamento T05
t06Lista de correo do departamento T06
t07Lista de correo do departamento T07
t08Lista de correo do departamento T08
t09Lista de correo do departamento T09
t11Lista de correo do departamento T11
t11-otrosLista de correo para mensaxes do departamento a alumnos fin de carreira, fin de grao, master e envestigación e personal contratado en proxectos.
t12Lista de correo do departamento T12
t15Lista de correo do departamento T15
teamnanotechLista de correo do Grupo de Nanotecnoloxia da Universidade de Vigo
tebsLista de discusión dos Técnicos Especialistas de Biblioteca
teleco-aluLista do alumnado da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
teleco-empregoLista de correo de ofertas de emprego relacionadas coa EET
teleco-exteriorLista xeral de egresados/asociacións/institucións/etc. relacionadas coa Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
teleco-invLista de Investigadores/Bolseiros/Contratados da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
teleco-pasLista do PAS da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
teleco-pdiPDI da UVigo con docencia ou pertencente a deptos.ubicados na EET.
telgaliciaLista da rede de investigación TELGalicia
tituladosInformación sobre graos, máster, doutorados, cursos de extensión obradoiros, conferencias, bolsas e ofertas para titulados da UVIGO
tituladosmasterciLista de correo para titulados (egresados) del máster en comercio internacional de la EUEE
tituladosmasterpymesLista de correo para titulados (egresados) del máster de PYMES de la EUEE
torrecacti99Lista do laboratorio de investigación do grupo EcoCost na Torre Cacti
traballosocialLista para distribución de información aos titores externos do prácticum do grao de traballo social.
trabsocialLista para comunicación co alumnado do centro matriculado no Grao de Traballo Social
tsc-invLista do Persoal Investigador do TSC
tsc-pdiLista de correo do PDI do Depto.TSC
uvigo-solidariaLista de discusión de temas relacionados co voluntariado na Universidade de Vigo
uvigotvLista de informacion de actos de UVIGOTV
vcwebLista do Servizo de Videoconferencia Web da Universidade de Vigo.
vicerrectoradosLista de correo para as Vicerreítorías da Universidade de Vigo
voluntariadoLista para a difusión de actividades relacionadas con solidariedade, cooperación e voluntariado
voluntariosLista para informar a los voluntarios de la uvigo de todos los proyectos que hay, información continua.
x01Lista de correo do departamento X01
x02Lista de correo do departamento X02
x03Lista de correo do departamento X03
x04Lista de correo do departamento X04
x05Lista de correo do departamento X05
x06Lista de correo do departamento X06
x07Lista de correo do departamento X07
x08Lista de correo do departamento X08
x09Lista de correo do departamento X09
x10Lista de correo do departamento X10
x11Lista de correo do departamento X11
xefes-serv-seccLista de correo para Xefes de Servicio e Sección
xerfaLista de correo do Grupo XERFA
xestionacademicaLista para os implicados na implantación da aplicación de Xestión Académica, Xescampus
xunta-gobernoLista de correo para a Xunta de Goberno da Universidade de Vigo