Universidade de Vigo
Cabeceira

conserxerias --

 

Sobre conserxerias

Lista de correo para uso interno do persoal de conserxería dos centros da Universidade

Para ver envíos anteriores á lista, pode visitar os arquivos de conserxerias . (A O arquivo actual só está dispoñ´ble para os subscritores da lista.)

Como usar a lista conserxerias
Para enviar unha mensaxe a tódolos membros da lista, envíeo ao enderezo conserxerias@listas.uvigo.es.

Vostede pode subscribirse á lista, ou cambiar a súa subscrición, nas seguintes seccións.

Subscribirse a conserxerias

Subscríbase a conserxerias enchendo os datos do seguinte formulario Esta é unha lista pechada, o que significa que a súa subscrición reterase para que o administrador dea o seu prace. A decisión do administrador serallle notificada por correo electrónico. Esta lista tamén é privada, o que significa que os subscritores non están dispoñibles para os que non estean subscritos.

  Enderezo de correo electrónico:  
  O seu nome (opcional):  
  Debe introducir un contrasinal de protección. Isto dalle un baixo nivel de seguridade, pero debería evitar que outros enreden coa súa subscrición. Non empregue contrasinais valiosos porque pode que se lle remita algunha vez por correo electrónico sen cifrar.

  Se decide non escribir ningún contrasinal, xeneraráselle un automáticamente e se lle enviará unha vez que confirme a súa subscrición. Sempre poderá solicitar que lle sexa enviado o seu contrasinal por correo cando edite as súas opcións persoais.

  Elixa un contrasinal:  
  Confirme o contrasinal:  
  ¿En que idioma desexa visualizar as súas mensaxes?  
  ¿Desexa recibir as mensaxes de cada día reunidas nunha única mensaxe (digest)? Non

Subscritores de conserxerias
(A A listaxe de subscritores só está dispoñ´ble para os subscritores da lista.)

Introduza o seu address and password to visit the subscribers list:

Address: Contrasinal:   

To unsubscribe from conserxerias, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

Se deixa o campo en branco, preguntaráselle o seu enderezo de correo electrónico

A lista conserxerias está administrada por consfcs at uvigo.es
Interface administrativa de conserxerias (require a autorización)
Panorámica de tódalas listas de distribución de listas.uvigo.es

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Feito en Python GNU's Not Unix Debian Powered