Universidade de Vigo
Cabeceira

det-inv -- Lista xeral do persoal investigador do Depto. de Enxeñería Telemática.

 

Sobre det-inv

Lista xeral do persoal investigador do Depto. de Enxeñería Telemática.

Para ver envíos anteriores á lista, pode visitar os arquivos de det-inv . (A O arquivo actual só está dispoñ´ble para os subscritores da lista.)

Como usar a lista det-inv
Para enviar unha mensaxe a tódolos membros da lista, envíeo ao enderezo det-inv@listas.uvigo.es.

Vostede pode subscribirse á lista, ou cambiar a súa subscrición, nas seguintes seccións.

Subscribirse a det-inv

Subscríbase a det-inv enchendo os datos do seguinte formulario Enviaráselle unha mensaxe de correo electrónico na que lle será solicitada unha confirmación para previr que outras personas o/a subscriban sen o seu consentimento. Logo de recibir a confirmación, a solicitude enviaráselle ao administrador da lista para que a aprobe. Por último, enviaráselle unha notificación coa decisión do administrador por correo electrónico. Esta lista tamén está oculta, o que signinifica que os subscritores da lista só están dispoñibles para o administrador.

  Enderezo de correo electrónico:  
  O seu nome (opcional):  
  Debe introducir un contrasinal de protección. Isto dalle un baixo nivel de seguridade, pero debería evitar que outros enreden coa súa subscrición. Non empregue contrasinais valiosos porque pode que se lle remita algunha vez por correo electrónico sen cifrar.

  Se decide non escribir ningún contrasinal, xeneraráselle un automáticamente e se lle enviará unha vez que confirme a súa subscrición. Sempre poderá solicitar que lle sexa enviado o seu contrasinal por correo cando edite as súas opcións persoais.

  Elixa un contrasinal:  
  Confirme o contrasinal:  
  ¿En que idioma desexa visualizar as súas mensaxes?  
  ¿Desexa recibir as mensaxes de cada día reunidas nunha única mensaxe (digest)? Non

Subscritores de det-inv
(A A listaxe de subscritores só está dispoñible para os administradores da lista.)

Introduza o seu admin address and password to visit the subscribers list:

Admin address: Contrasinal:   

To unsubscribe from det-inv, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

Se deixa o campo en branco, preguntaráselle o seu enderezo de correo electrónico

A lista det-inv está administrada por siteleco at uvigo.es
Interface administrativa de det-inv (require a autorización)
Panorámica de tódalas listas de distribución de listas.uvigo.es

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Feito en Python GNU's Not Unix Debian Powered