Universidade de Vigo
Cabeceira
det-pdi -- Lista xeral do PDI do Depto. de Enxeñaría Telemática
Sobre det-pdi
Lista xeral do PDI do Depto. de Enxeñaría Telemática
Para ver envíos anteriores ó listado, pode visitar os arquivos de det-pdi. (A O arquivo actual só está dispoñ´ble para os subscritores da lista.)

Como usar o listado det-pdi
Para enviar unha mensaxe a tódolos membros do listado, envíeo ao enderezo det-pdi@listas.uvigo.es.
Pode vostede suscribirse ó listado, ou trocar a súa suscripción, nas seguintes seccións.

Subscribirse a det-pdi
Se vostede é PDI do TSC, poderá subscribirse a det-pdi a través da Secretaría/Dirección do seu Departamento, quen deberá remitir un correo electrónico a det-pdi-owner@listas.uvigo.es indicando o seu nome completo (opcional) e a conta de correo coa que desexa subscribirse (obrigatoria).
NOTA.- Rexeitaranse as solicitudes de subscrición que non veñan avaladas pola Secretaría/Dirección do Departamento correspondente.

Suscriptores de det-pdi
(A A listaxe de subscritores só está dispoñible para os administradores da lista.)

Introduza o seu admin address and password to visit the subscribers list:

Admin address: Contrasinal:   

To unsubscribe from det-pdi, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

Se deixa o campo en branco, preguntaráselle o seu enderezo de correo electrónico

A lista det-pdi está administrada por siteleco at uvigo.es
Interface administrativa de det-pdi (require a autorización)
Panorámica de tódalas listas de distribución de listas.uvigo.es

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Feito en Python GNU's Not Unix Debian Powered