Universidade de Vigo
Cabeceira

dma1-pdi -- PDI do Depto. de Matemática Aplicada I da UVigo

 

Sobre dma1-pdi

PDI do Depto. de Matemática Aplicada I da UVigo

Para ver envíos anteriores á lista, pode visitar os arquivos de dma1-pdi . (A O arquivo actual só está dispoñ´ble para os subscritores da lista.)

Como usar a lista dma1-pdi
Para enviar unha mensaxe a tódolos membros da lista, envíeo ao enderezo dma1-pdi@listas.uvigo.es.

Vostede pode subscribirse á lista, ou cambiar a súa subscrición, nas seguintes seccións.

Subscribirse a dma1-pdi

Subscríbase a dma1-pdi enchendo os datos do seguinte formulario Esta é unha lista pechada, o que significa que a súa subscrición reterase para que o administrador dea o seu prace. A decisión do administrador serallle notificada por correo electrónico. Esta lista tamén está oculta, o que signinifica que os subscritores da lista só están dispoñibles para o administrador.

  Enderezo de correo electrónico:  
  O seu nome (opcional):  
  Debe introducir un contrasinal de protección. Isto dalle un baixo nivel de seguridade, pero debería evitar que outros enreden coa súa subscrición. Non empregue contrasinais valiosos porque pode que se lle remita algunha vez por correo electrónico sen cifrar.

  Se decide non escribir ningún contrasinal, xeneraráselle un automáticamente e se lle enviará unha vez que confirme a súa subscrición. Sempre poderá solicitar que lle sexa enviado o seu contrasinal por correo cando edite as súas opcións persoais.

  Elixa un contrasinal:  
  Confirme o contrasinal:  
  ¿En que idioma desexa visualizar as súas mensaxes?  
  ¿Desexa recibir as mensaxes de cada día reunidas nunha única mensaxe (digest)? Non

Subscritores de dma1-pdi
(A A listaxe de subscritores só está dispoñible para os administradores da lista.)

Introduza o seu admin address and password to visit the subscribers list:

Admin address: Contrasinal:   

To unsubscribe from dma1-pdi, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

Se deixa o campo en branco, preguntaráselle o seu enderezo de correo electrónico

A lista dma1-pdi está administrada por siteleco at uvigo.es
Interface administrativa de dma1-pdi (require a autorización)
Panorámica de tódalas listas de distribución de listas.uvigo.es

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Feito en Python GNU's Not Unix Debian Powered