Universidade de Vigo
Cabeceira
dma2-pdi -- PDI do depto DMA2
Sobre dma2-pdi
PDI do departamento DMA2
Para ver envíos anteriores ó listado, pode visitar os arquivos de dma2-pdi. (A O arquivo actual só está dispoñ´ble para os subscritores da lista.)

Como usar o listado dma2-pdi
Para enviar unha mensaxe a tódolos membros do listado, envíeo ao enderezo dma2-pdi@listas.uvigo.es.
Pode vostede suscribirse ó listado, ou trocar a súa suscripción, nas seguintes seccións.

Subscribirse a dma2-pdi
Se vostede é PDI do DMA2, poderá subscribirse a dma2-pdi a través da Secretaría/Dirección do seu Departamento, quen deberá remitir un correo electrónico a dma2-pdi-owner@listas.uvigo.es indicando o seu nome completo (opcional) e a conta de correo coa que desexa subscribirse (obrigatoria).
NOTA.- Rexeitaranse as solicitudes de subscrición que non veñan avaladas pola Secretaría/Dirección do Departamento correspondente.

Suscriptores de dma2-pdi
(A A listaxe de subscritores só está dispoñible para os administradores da lista.)

Introduza o seu admin address and password to visit the subscribers list:

Admin address: Contrasinal:   

To unsubscribe from dma2-pdi, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

Se deixa o campo en branco, preguntaráselle o seu enderezo de correo electrónico

A lista dma2-pdi está administrada por siteleco at uvigo.es
Interface administrativa de dma2-pdi (require a autorización)
Panorámica de tódalas listas de distribución de listas.uvigo.es

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Feito en Python GNU's Not Unix Debian Powered