Universidade de Vigo
Cabeceira

estudosingleses-list -- Lista de alumnado e profesorado do mestrado en Estudos Ingleses Avanzados

 

Sobre estudosingleses-list

Lista de alumnado e profesorado do mestrado en Estudos Ingleses Avanzados

Para ver envíos anteriores á lista, pode visitar os arquivos de estudosingleses-list . (The current archive is only available to the list members.)

Como usar a lista estudosingleses-list
Para enviar unha mensaxe a tódolos membros da lista, envíeo ao enderezo estudosingleses-list@listas.uvigo.es.

Vostede pode subscribirse á lista, ou cambiar a súa subscrición, nas seguintes seccións.

Subscribirse a estudosingleses-list

Subscríbase a estudosingleses-list enchendo os datos do seguinte formulario This is a closed list, which means your subscription will be held for approval. You will be notified of the list moderator's decision by email. This is also a private list, which means that the list of members is not available to non-members.

  Enderezo de correo electrónico:  
  O seu nome (opcional):  
  Debe introducir un contrasinal de protección. Isto dalle un baixo nivel de seguridade, pero debería evitar que outros enreden coa súa subscrición. Non empregue contrasinais valiosos porque pode que se lle remita algunha vez por correo electrónico sen cifrar.

  Se decide non escribir ningún contrasinal, xeneraráselle un automáticamente e se lle enviará unha vez que confirme a súa subscrición. Sempre poderá solicitar que lle sexa enviado o seu contrasinal por correo cando edite as súas opcións persoais.

  Elixa un contrasinal:  
  Confirme o contrasinal:  
  ¿En que idioma desexa visualizar as súas mensaxes?  
  ¿Desexa recibir as mensaxes de cada día reunidas nunha única mensaxe (digest)? Non Sí

Subscritores de estudosingleses-list
(The subscribers list is only available to the list members.)

Enter your address and password to visit the subscribers list:

Address: Password:   

To unsubscribe from estudosingleses-list, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

If you leave the field blank, you will be prompted for your email address

estudosingleses-list list run by jperez at uvigo.es
estudosingleses-list administrative interface (requires authorization)
Overview of all listas.uvigo.es mailing lists

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered