Universidade de Vigo
Cabeceira

GradoERME -- Lista para a distribucion para os alumnos de Grao en Enxeñeria de Recursos Mineiros e Enerxéticos da E.T.S.E. de Minas

 

Sobre GradoERME

Lista de distribucion para os alumnos do Grao en Enxeñeria de Recursos Mineiros e Enerxéticos da E.T.S.E. de Minas

Para ver envíos anteriores á lista, pode visitar os arquivos de GradoERME . (A O arquivo actual só está dispoñ´ble para os subscritores da lista.)

Como usar a lista GradoERME
Para enviar unha mensaxe a tódolos membros da lista, envíeo ao enderezo gradoerme@listas.uvigo.es.

Vostede pode subscribirse á lista, ou cambiar a súa subscrición, nas seguintes seccións.

Subscribirse a GradoERME

Subscríbase a GradoERME enchendo os datos do seguinte formulario Enviaráselle unha mensaxe de correo electrónico na que se lle solicitará unha confirmación para previr que outras persoas o/a subscriban sen sabelo. Esta lista está oculta, o que signinifica que os subscritores da lista só están dispoñibles para o administrador.

  Enderezo de correo electrónico:  
  O seu nome (opcional):  
  Debe introducir un contrasinal de protección. Isto dalle un baixo nivel de seguridade, pero debería evitar que outros enreden coa súa subscrición. Non empregue contrasinais valiosos porque pode que se lle remita algunha vez por correo electrónico sen cifrar.

  Se decide non escribir ningún contrasinal, xeneraráselle un automáticamente e se lle enviará unha vez que confirme a súa subscrición. Sempre poderá solicitar que lle sexa enviado o seu contrasinal por correo cando edite as súas opcións persoais.

  Elixa un contrasinal:  
  Confirme o contrasinal:  
  ¿En que idioma desexa visualizar as súas mensaxes?  
  ¿Desexa recibir as mensaxes de cada día reunidas nunha única mensaxe (digest)? Non Sí

Subscritores de GradoERME
(A A listaxe de subscritores só está dispoñible para os administradores da lista.)

Introduza o seu admin address and password to visit the subscribers list:

Admin address: Contrasinal:   

To unsubscribe from GradoERME, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

Se deixa o campo en branco, preguntaráselle o seu enderezo de correo electrónico

A lista GradoERME está administrada por daminas at uvigo.es
Interface administrativa de GradoERME (require a autorización)
Panorámica de tódalas listas de distribución de listas.uvigo.es

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Feito en Python GNU's Not Unix Debian Powered