Universidade de Vigo
Cabeceira

h04 -- Lista de correo do departamento H04

 

Sobre h04

Lista de correo do departamento H04

Para ver envíos anteriores á lista, pode visitar os arquivos de h04 . (A O arquivo actual só está dispoñ´ble para os subscritores da lista.)

Como usar a lista h04
Para enviar unha mensaxe a tódolos membros da lista, envíeo ao enderezo h04@listas.uvigo.es.

Vostede pode subscribirse á lista, ou cambiar a súa subscrición, nas seguintes seccións.

Subscribirse a h04

Subscríbase a h04 enchendo os datos do seguinte formulario Esta é unha lista pechada, o que significa que a súa subscrición reterase para que o administrador dea o seu prace. A decisión do administrador serallle notificada por correo electrónico. Esta lista tamén é privada, o que significa que os subscritores non están dispoñibles para os que non estean subscritos.

  Enderezo de correo electrónico:  
  O seu nome (opcional):  
  Debe introducir un contrasinal de protección. Isto dalle un baixo nivel de seguridade, pero debería evitar que outros enreden coa súa subscrición. Non empregue contrasinais valiosos porque pode que se lle remita algunha vez por correo electrónico sen cifrar.

  Se decide non escribir ningún contrasinal, xeneraráselle un automáticamente e se lle enviará unha vez que confirme a súa subscrición. Sempre poderá solicitar que lle sexa enviado o seu contrasinal por correo cando edite as súas opcións persoais.

  Elixa un contrasinal:  
  Confirme o contrasinal:  
  ¿En que idioma desexa visualizar as súas mensaxes?  
  ¿Desexa recibir as mensaxes de cada día reunidas nunha única mensaxe (digest)? Non

Subscritores de h04
(A A listaxe de subscritores só está dispoñ´ble para os subscritores da lista.)

Introduza o seu address and password to visit the subscribers list:

Address: Contrasinal:   

To unsubscribe from h04, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

Se deixa o campo en branco, preguntaráselle o seu enderezo de correo electrónico

A lista h04 está administrada por deph04 at uvigo.es
Interface administrativa de h04 (require a autorización)
Panorámica de tódalas listas de distribución de listas.uvigo.es

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Feito en Python GNU's Not Unix Debian Powered