Universidade de Vigo
Cabeceira

interdisciplinary_fisheries_seminar -- Information about ficheries seminar program

 

Sobre interdisciplinary_fisheries_seminar

This mailing list shows updating of seminar program and announcement of each seminars focus on fisheries to interested researcher working on fisheries from different angles.

Para ver envíos anteriores á lista, pode visitar os arquivos de interdisciplinary_fisheries_seminar . (The current archive is only available to the list members.)

Como usar a lista interdisciplinary_fisheries_seminar
Para enviar unha mensaxe a tódolos membros da lista, envíeo ao enderezo interdisciplinary_fisheries_seminar@listas.uvigo.es.

Vostede pode subscribirse á lista, ou cambiar a súa subscrición, nas seguintes seccións.

Subscribirse a interdisciplinary_fisheries_seminar

Subscríbase a interdisciplinary_fisheries_seminar enchendo os datos do seguinte formulario This is a closed list, which means your subscription will be held for approval. You will be notified of the list moderator's decision by email. This is also a hidden list, which means that the list of members is available only to the list administrator.

  Enderezo de correo electrónico:  
  O seu nome (opcional):  
  Debe introducir un contrasinal de protección. Isto dalle un baixo nivel de seguridade, pero debería evitar que outros enreden coa súa subscrición. Non empregue contrasinais valiosos porque pode que se lle remita algunha vez por correo electrónico sen cifrar.

  Se decide non escribir ningún contrasinal, xeneraráselle un automáticamente e se lle enviará unha vez que confirme a súa subscrición. Sempre poderá solicitar que lle sexa enviado o seu contrasinal por correo cando edite as súas opcións persoais.

  Elixa un contrasinal:  
  Confirme o contrasinal:  
  ¿En que idioma desexa visualizar as súas mensaxes?  
  ¿Desexa recibir as mensaxes de cada día reunidas nunha única mensaxe (digest)? Non

Subscritores de interdisciplinary_fisheries_seminar
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Enter your admin address and password to visit the subscribers list:

Admin address: Password:   

To unsubscribe from interdisciplinary_fisheries_seminar, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

If you leave the field blank, you will be prompted for your email address

interdisciplinary_fisheries_seminar list run by julia.ameneiro at uvigo.es, moca at uvigo.es
interdisciplinary_fisheries_seminar administrative interface (requires authorization)
Overview of all listas.uvigo.es mailing lists

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered