Universidade de Vigo
Cabeceira

Refiedu -- Revista de Formación e Innovación Educativa

 

Sobre Refiedu

Lista relacionada coa Revista de Formación e Innovación Educativa

Para ver envíos anteriores á lista, pode visitar os arquivos de Refiedu . (A O arquivo actual só está dispoñ´ble para os subscritores da lista.)

Como usar a lista Refiedu
Para enviar unha mensaxe a tódolos membros da lista, envíeo ao enderezo refiedu@listas.uvigo.es.

Vostede pode subscribirse á lista, ou cambiar a súa subscrición, nas seguintes seccións.

Subscribirse a Refiedu

Subscríbase a Refiedu enchendo os datos do seguinte formulario Esta é unha lista pechada, o que significa que a súa subscrición reterase para que o administrador dea o seu prace. A decisión do administrador serallle notificada por correo electrónico. Esta lista tamén está oculta, o que signinifica que os subscritores da lista só están dispoñibles para o administrador.

  Enderezo de correo electrónico:  
  O seu nome (opcional):  
  Debe introducir un contrasinal de protección. Isto dalle un baixo nivel de seguridade, pero debería evitar que outros enreden coa súa subscrición. Non empregue contrasinais valiosos porque pode que se lle remita algunha vez por correo electrónico sen cifrar.

  Se decide non escribir ningún contrasinal, xeneraráselle un automáticamente e se lle enviará unha vez que confirme a súa subscrición. Sempre poderá solicitar que lle sexa enviado o seu contrasinal por correo cando edite as súas opcións persoais.

  Elixa un contrasinal:  
  Confirme o contrasinal:  
  ¿En que idioma desexa visualizar as súas mensaxes?  
  ¿Desexa recibir as mensaxes de cada día reunidas nunha única mensaxe (digest)? Non

Subscritores de Refiedu
(A A listaxe de subscritores só está dispoñible para os administradores da lista.)

Introduza o seu admin address and password to visit the subscribers list:

Admin address: Contrasinal:   

To unsubscribe from Refiedu, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

Se deixa o campo en branco, preguntaráselle o seu enderezo de correo electrónico

A lista Refiedu está administrada por refiedu at uvigo.es, refiedu at educacioneditora.org, membiela at uvigo.es
Interface administrativa de Refiedu (require a autorización)
Panorámica de tódalas listas de distribución de listas.uvigo.es

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Feito en Python GNU's Not Unix Debian Powered