Universidade de Vigo
Cabeceira

titulados -- Información sobre graos, máster, doutorados, cursos de extensión obradoiros, conferencias, bolsas e ofertas para titulados da UVIGO

 

Sobre titulados

Información sobre graos, máster, doutorados, cursos de extensión obradoiros, conferencias, bolsas e ofertas para titulados da UVIGO

Para ver envíos anteriores á lista, pode visitar os arquivos de titulados . (A O arquivo actual só está dispoñ´ble para os subscritores da lista.)

Como usar a lista titulados
Para enviar unha mensaxe a tódolos membros da lista, envíeo ao enderezo titulados@listas.uvigo.es.

Vostede pode subscribirse á lista, ou cambiar a súa subscrición, nas seguintes seccións.

Subscribirse a titulados

Subscríbase a titulados enchendo os datos do seguinte formulario Esta é unha lista pechada, o que significa que a súa subscrición reterase para que o administrador dea o seu prace. A decisión do administrador serallle notificada por correo electrónico. Esta lista tamén está oculta, o que signinifica que os subscritores da lista só están dispoñibles para o administrador.

  Enderezo de correo electrónico:  
  O seu nome (opcional):  
  Debe introducir un contrasinal de protección. Isto dalle un baixo nivel de seguridade, pero debería evitar que outros enreden coa súa subscrición. Non empregue contrasinais valiosos porque pode que se lle remita algunha vez por correo electrónico sen cifrar.

  Se decide non escribir ningún contrasinal, xeneraráselle un automáticamente e se lle enviará unha vez que confirme a súa subscrición. Sempre poderá solicitar que lle sexa enviado o seu contrasinal por correo cando edite as súas opcións persoais.

  Elixa un contrasinal:  
  Confirme o contrasinal:  
  ¿En que idioma desexa visualizar as súas mensaxes?  
  ¿Desexa recibir as mensaxes de cada día reunidas nunha única mensaxe (digest)? Non Sí

Subscritores de titulados
(A A listaxe de subscritores só está dispoñible para os administradores da lista.)

Introduza o seu admin address and password to visit the subscribers list:

Admin address: Contrasinal:   

To unsubscribe from titulados, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

Se deixa o campo en branco, preguntaráselle o seu enderezo de correo electrónico

A lista titulados está administrada por siope at uvigo.es
Interface administrativa de titulados (require a autorización)
Panorámica de tódalas listas de distribución de listas.uvigo.es

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Feito en Python GNU's Not Unix Debian Powered