tsc-pdi -- Lista de correo do PDI do Depto.TSC

 

Sobre tsc-pdi

Lista de correo do PDI do Depto.TSC

Para ver envíos anteriores ó listado, pode visitar os arquivos de tsc-pdi . (A O arquivo actual só está dispoñ´ble para os subscritores da lista.)

Como usar o listado tsc-pdi
Para enviar unha mensaxe a tódolos membros do listado, envíeo ó enderezo tsc-pdi@listas.uvigo.es.

Pode vostede suscribirse ó listado, ou trocar a súa suscripción, nas seguintes seccións.

Subscribirse a tsc-pdi

Se vostede é PDI do TSC, para subscribirse a tsc-pdi deberá facelo a traverso da secretaría ou da direcci�n do seu depto., que deber� enviar un correo-e a tsc-pdi-owner@listas.uvigo.es indicando o seu nome completo (opcional) e a conta de correo-e coa que desexa subscribirse (obrigatoria).
Rexeitar�nse as solicitudes de subscrici�n que non ve�an avaladas pola secretar�a/direcci�n do depto correspondente
.

Unha vez subscrito/a � lista, poder� mudar as s�as preferencias no seguinte formulario: Enviaráselle unha mensaxe de correo electrónico na que lle será solicitada unha confirmación para previr que outras personas o/a subscriban sen o seu consentimento. Logo de recibir a confirmación, a solicitude enviaráselle ao administrador da lista para que a aprobe. Por último, enviaráselle unha notificación coa decisión do administrador por correo electrónico. Esta lista tamén está oculta, o que signinifica que os subscritores da lista só están dispoñibles para o administrador.

  Enderezo de correo electrónico:  
  O seu nome (opcional):  
  Debe introducir unha contrasinal de protección. Isto lle da un baixo nivel de seguridade, pero debería evitar que outros enreden coa súa suscripción. Non empregue contrasinais valiosas porque pode que se lle mande algunha vez sen cifrar por correo electrónico.

  Se decide non escribir ningunha contrasinal, se lle xenerará unha automáticamente e se lle enviará unha vez que confirme a súa suscripción. Sempre poderá pedir que se lle envíe por correo a súa contrasinal cando edite as súas opcións personais

  Elixa unha contrasinal:  
  Confirme a contrasinal:  
  ¿En que idioma desexa visualizar as súas mensaxes?  
  ¿Desex recibir as mensaxes de cada día reunidas nunha única mensaxe (digest)? Non

Suscriptores de tsc-pdi
(A A listaxe de subscritores só está dispoñible para os administradores da lista.)

Introduza o seu admin address and password to visit the subscribers list:

Admin address: Contrasinal:   

To unsubscribe from tsc-pdi, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

Se deixa o campo en branco, preguntaráselle o seu enderezo de correo electrónico


A lista tsc-pdi está administrada por siteleco at uvigo.es
Interface administrativa de tsc-pdi (require a autorización)
Panorámica de tódalas listas de distribución de listas.uvigo.es

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Feito en Python GNU's Not Unix Debian Powered