Universidade de Vigo
Cabeceira

xestionacademicagrao -- Comunicacións do persoal das Áreas de Grao

 

Sobre xestionacademicagrao
Galego

Lista para o envío de comunicacions, informacion, instrucions, etc., entre o persoal das areas de Grao das unidades administrativas dos centros e o persoal do Servizo de Xestion de Estudos de Grao

Para ver envíos anteriores á lista, pode visitar os arquivos de xestionacademicagrao . (A O arquivo actual só está dispoñ´ble para os subscritores da lista.)

Como usar a lista xestionacademicagrao
Para enviar unha mensaxe a tódolos membros da lista, envíeo ao enderezo xestionacademicagrao@listas.uvigo.es.

Vostede pode subscribirse á lista, ou cambiar a súa subscrición, nas seguintes seccións.

Subscribirse a xestionacademicagrao

Subscríbase a xestionacademicagrao enchendo os datos do seguinte formulario Esta é unha lista pechada, o que significa que a súa subscrición reterase para que o administrador dea o seu prace. A decisión do administrador serallle notificada por correo electrónico. Esta lista tamén é privada, o que significa que os subscritores non están dispoñibles para os que non estean subscritos.

  Enderezo de correo electrónico:  
  O seu nome (opcional):  
  Debe introducir un contrasinal de protección. Isto dalle un baixo nivel de seguridade, pero debería evitar que outros enreden coa súa subscrición. Non empregue contrasinais valiosos porque pode que se lle remita algunha vez por correo electrónico sen cifrar.

  Se decide non escribir ningún contrasinal, xeneraráselle un automáticamente e se lle enviará unha vez que confirme a súa subscrición. Sempre poderá solicitar que lle sexa enviado o seu contrasinal por correo cando edite as súas opcións persoais.

  Elixa un contrasinal:  
  Confirme o contrasinal:  
  ¿En que idioma desexa visualizar as súas mensaxes? Galego  
  ¿Desexa recibir as mensaxes de cada día reunidas nunha única mensaxe (digest)? Non

Subscritores de xestionacademicagrao
(A A listaxe de subscritores só está dispoñ´ble para os subscritores da lista.)

Introduza o seu address and password to visit the subscribers list:

Address: Contrasinal:   

To unsubscribe from xestionacademicagrao, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

Se deixa o campo en branco, preguntaráselle o seu enderezo de correo electrónico

A lista xestionacademicagrao está administrada por servizodegrao at uvigo.es
Interface administrativa de xestionacademicagrao (require a autorización)
Panorámica de tódalas listas de distribución de listas.uvigo.es

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Feito en Python GNU's Not Unix Debian Powered