Results per page:
List name Post address Description
area_emprego-humanidades_1 area_emprego-humanidades_1@listas.uvigo.es Búsqueda de emprego para: Xeografía e Historia, e Belas Artes
area_emprego-humanidades_2 area_emprego-humanidades_2@listas.uvigo.es Búsqueda de emprego para: Filoloxías, Estudos de Galego i Español, e Traducción e Interpretación
area_emprego-tecnoloxias area_emprego-tecnoloxias@listas.uvigo.es Búsqueda de emprego para: Enxeñarías impartidas na UVigo
area_emprego-xuridicosocial_1 area_emprego-xuridicosocial_1@listas.uvigo.es Búsqueda de emprego para: ADE, Economía, Comercio, CC.Empresariais, e Consultoría e Xestión de Información
area_emprego-xuridicosocial_2 area_emprego-xuridicosocial_2@listas.uvigo.es Búsqueda de emprego para: Dereito e Relacións Laborais
area_emprego-xuridicosocial_3 area_emprego-xuridicosocial_3@listas.uvigo.es Búsqueda de emprego para: Mestres/as, Educación Social, Traballo Social, Psicopedagoxía e CC. da Actividade Física e do Deporte
area_emprego-xuridicosocial_4 area_emprego-xuridicosocial_4@listas.uvigo.es Búsqueda de emprego para: Turismo, Xestión e Admon. Pública, Comunicación Audiovisual, e Publicidade e RR.PP.
areaemprego areaemprego@listas.uvigo.es Lista para comunicaciones relacionadas con el Área de Emprego
AsociacionCUCO asociacioncuco@listas.uvigo.es Lista de distribución da Asociación estudiantil "Comité Universitario do Campus de Ourense CUCO"
asociadosuvigo asociadosuvigo@listas.uvigo.es Lista de distribución para a comunicación entre o profesorado asociado dos tres campus da Universidade de Vigo