Results per page:
List name Post address Description
x11 x11@listas.uvigo.es Lista de correo do departamento X11
xefes-serv-secc xefes-serv-secc@listas.uvigo.es Lista de correo para Xefes de Servicio e Sección
xerfa xerfa@listas.uvigo.es Lista de correo do Grupo XERFA
xestionacademica xestionacademica@listas.uvigo.es Lista para os implicados na implantación da aplicación de Xestión Académica, Xescampus
xunta-goberno xunta-goberno@listas.uvigo.es Lista de correo para a Xunta de Goberno da Universidade de Vigo